Нормативно-правовая база

1.1 Конвенция ООН о правах инвалидов (.docx 50.1 KB) (размещен: 04.03.2018)

1.3 ФЗ от 01.12.2014 № 419-ФЗ_Изм.в отд.зак.акты в связи с ратиф.Конвенции ООН (.docx 36.89 KB) (размещен: 04.03.2018)

1.4 Пост.Прав.РФ от 15.04.2014 № 297_ГП ДС на 2011-2015 (.docx 123.19 KB) (размещен: 04.03.2018)

1.5 Пост.Прав.РФ от 11.06.2015 № 585_Порядок подготовки доклада (.docx 21.01 KB) (размещен: 04.03.2018)

1.6 Пост.Прав.РФ от 17.06.2015 № 599_Порядок разработки дор.карт (.docx 21.77 KB) (размещен: 04.03.2018)

1.8 Приказ Минтруда от 06.12.2012 № 575_Примерная программа субъекта (.docx 44.86 KB) (размещен: 04.03.2018)

1.9 Приказ Минтруда от 25.12.2012 №627_Методика паспортизации (.docx 538.87 KB) (размещен: 04.03.2018)

1.10 Приказ Минтруда от 25.12.2012 №626_Карты доступности (.docx 3.54 MB) (размещен: 04.03.2018)

1.11 Приказ Минтруда от 29.05.2015 № 328н_Форма соглашения (.docx 38.84 KB) (размещен: 04.03.2018)

1.12 Приказ Минтруда от 30.07.2015 № 527н_Порядок обесп.дост на ОСИ труда и соц.защиты (.docx 69.27 KB) (размещен: 04.03.2018)

1.13 Приказ Минтруда от 31.07.2015 №328н_Порядок разраб.ИПР (.docx 69.27 KB) (размещен: 04.03.2018)

2.1 Пост.Прав.РФ от 26.12.2014 № 1521_Перечень док_обязат.соблюд. 384-ФЗ (.docx 17.51 KB) (размещен: 04.03.2018)

2.2 Приказ Минстроя от 27.02.2015 № 138пр_МР по прим.пост.Прав.от 26.12.14 №1521 (.docx 21.21 KB) (размещен: 04.03.2018)

2.3 Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365_Перечень док_добр.соблюд ФЗ-384 (.docx 17.88 KB) (размещен: 04.03.2018)

2.4 СП 59.13330.2012 (.pdf 4.09 MB) (размещен: 04.03.2018)

2.5 СП 136.13330.2012 (.pdf 7.47 MB) (размещен: 04.03.2018)

2.6 СП 137.13330.2012 (.pdf 3.3 MB) (размещен: 04.03.2018)

2.7 СП 138.13330.2012 (.pdf 12.99 MB) (размещен: 04.03.2018)

2.8 СП 139.13330.2012 (.pdf 2.86 MB) (размещен: 04.03.2018)

2.9 СП 140.13330.2012 (.pdf 1.96 MB) (размещен: 04.03.2018)

2.10 СП 141.13330.2012 (.pdf 1.82 MB) (размещен: 04.03.2018)

2.11 СП 142.13330.2012 (.pdf 1.57 MB) (размещен: 04.03.2018)

2.12 СП 143.13330.2012 (.pdf 172.91 KB) (размещен: 04.03.2018)

2.13 СП 144.13330.2012 (.pdf 919.54 KB) (размещен: 04.03.2018)

2.14 СП 145.13330.2012 (.pdf 1.13 MB) (размещен: 04.03.2018)

2.15 СП 146.13330.2012 (.pdf 755.53 KB) (размещен: 04.03.2018)

2.16 СП 147.13330.2012 (.pdf 368.01 KB) (размещен: 04.03.2018)

2.17 СП 148.13330.2012 (.pdf 880.4 KB) (размещен: 04.03.2018)

2.18 СП 149.13330.2012 (.pdf 491.44 KB) (размещен: 04.03.2018)

2.19 СП 150.13330.2012 (.pdf 886.53 KB) (размещен: 04.03.2018)